10 vinkkiä laadukkaan hirsirakennuksen tunnistamiseen

Hirsirakentaminen on yleistynyt viime vuosina paljon ja tarjonnasta on varaa valita. Mistä sitten tunnistaa laadukkaan hirsirakennuksen? Kokosimme 10 asiaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota valitessaan hirsirakennusta ja sen toimittajaa.

1.    Toimitussisällön yksityiskohtaisuus

Mitä tarkemmin ja avoimemmin hirsirakennuksen toimitussisältö on kerrottu, sitä varmempi asiakas voi olla saamastaan tuotteesta. Laaja toimitussisältö tietysti kertoo myös siitä, että rahalleen saa paljon vastinetta. Toimitussisällöissä voi olla suuriakin eroja eri toimittajien kesken, eikä ole mukavaa, jos kaupanteon jälkeen paljastuukin väärinkäsityksiä tai puutteita toimitussisällön suhteen.

2.    Suunnitteluun panostaminen

Laadukas hirsirakennus on hyvin suunniteltu. On plussaa, jos asiakas pystyy itsekin vaikuttamaan suunnitteluun, sillä silloin rakennuksesta saadaan mahdollisimman toimiva ja omia tarpeita vastaava. Suunnittelussa on myös osattava huomioida hirsirakentamiselle tyypilliset asiat, kuten hirsien painuminen ja huoltaminen ajan myötä – sekään ei välttämättä ole kaikille rakentajille selvää, jos osaaminen painottuu enemmän muuhun kuin hirsirakentamiseen.

3.    Rakenteet ja niiden laatuvaatimukset

Hirsirakennuksessa kaiken pohjana ovat rakenteet. Esimerkiksi katonrakenteita ja rakennustyylejä on monia.

Kannattaa selvittää, onko hirsirakennus valmistettu hirrestä ylös saakka ns. kurkihirsimallilla ja ovatko päätykolmiot hirrestä, vai onko hirsirunko vain tasakertaan ja kattorakenne tarkoitettu tehtävän kattoristikoilla. Jos valmistustapana on kurkihirsimalli, niin onko kattovasoja eli kattokannatteita säästelty vai onko ne toimitettu molemmin puolin päätykolmioita?

Mielestämme ainut oikea ja ehdottomasti laadukkain tapa pienen hirsirakennuksen ja sen kattoon on kurkihirsimalli, jossa myös päätyräystäiden kannatukset tulevat hirren varaan ja kattovasat tulevat molemmin puolin päätyä sekä väliseinien hirsikolmioita. Kantavissa rakenteissa on syytä käyttää lujuusluokiteltua puutavaraa, vaikka kyse olisi pienikokoisestakin rakennuksesta.

Jos asia ei muuten käy ilmi valmistajan antamista tiedoista, kannattaa ennen ostopäätöstä varmistaa, ovatko puutavarat laadukkaita, laatuluokitettuja ja täyttävätkö rakenteet hirsitaloteollisuuden laatuvaatimukset.

4.    Hirren laatu

Hirren laatu vaikuttaa rakennuksessa sen elinkaareen, toimivuuteen ja ulkonäköön. On hyvä kiinnittää huomiota siihen, mistä puu on kotoisin. Pohjoisen hitaasti kasvanut puu on tiukkasyistä ja kestää siksi pitkään vääntymättä. Kannattaa myös varmistaa, että puu on laatuluokiteltua ja konekuivattua. Kuivaamattomasta puusta, hirsiaihiosta työstetyt hirret voivat pitää sisällään kosteusongelmia ja sinistyä paljon nopeammin. Kuivuessaan sitten rakennuksessa ne myös voivat vääntyillä ja elävät paljon enemmän kuin valmiiksi kuivatut puutavarat ja aihiot.

5.    Rakennustarvikkeiden laatu ja vahvuudet

Hirren lisäksi rakennukseen tarvitaan paljon muitakin rakennustarvikkeita, ja niiden laadussa voi olla huomattavia eroja. Esimerkiksi laadukkaan hirsirakennuksen lattiat on valmistettu 28 x 95 mm lattiaponttilaudasta, joka on paksuudeltaan markkinoiden vahvin. Kattolautaa on myös monen vahvuista:  sitä löytyy markkinoilta esimerkiksi koossa 19 x 95, 21 x 95 ja 23 x 95 mm. Suosittelemme kattolaudoiksi vahvuutta 23 x 95 mm. Laadukkaat rakennustarvikkeet tulevat suomalaiselta toimijalta ja ovat ympäristöystävällisesti terveestä ja hoidetusta metsästä sahattuja.

6.    Ylä- ja alapohjan tuuletus

Hirsi on tunnetusti hengittävä ja terveellinen rakennusmateriaali. Hirsirakennukset ovatkin tunnettuja hyvästä sisäilmastaan, mutta se edellyttää myös toimivaa tuuletusta rakennuksen ylä- ja alapohjassa. Puutteellinen tuuletus voi aiheuttaa pidemmän päälle kosteusvaurioita rakenteisiin ja sitä kautta ongelmia jopa rakennuksen sisäilmaan.

Kun yläpohjan, eristetilan ja kattolaudan välissä vaadittu tuuletus on kunnossa ja tuuletustila riittävän kokoinen, eivät yläpohjan kattolaudan hikoilusta johtuvat kondenssikosteudet aiheuta ongelmia. Kondensaatiosta johtuva kosteus kuivuu ja pääsee poistumaan riittävän kokoisesta ja oikealla tavalla tehdystä yläpohjan tuuletustilasta.

7.    Toimivuuden ja pitkäikäisyyden huomiointi

Laadukkaimmatkaan rakennusmateriaalit eivät takaa rakennuksen laatua, jos kokonaisuutta ei osata tehdä toimivaksi. Edellisessä kohdassa mainittujen ylä- ja alapohjan tuuletusten lisäksi on muistettava esimerkiksi pienjyrsijäverkot, jotka estävät eläinten pääsyn pesimään rakennuksen yläpohjaan. Kyse on pienistä asioista, joilla rakennuksen käyttöikää voi pidentää. Osaavalle hirsirakentajalle tällaiset asiat ovat itsestään selviä.

Huoltovapaata hirsirakennusta ei ole olemassakaan, joten kannattaa antaa painoarvoa myös hirsirakennuksen toimittajan laatimien huolto-ohjeiden laatuun, kun valitsee hirsirakennuksen toimittajaa.

8.    Viimeistelyn taso

Selkeästi silmin nähtävä asia on hirsirakennuksen viimeistelyn taso. Vaikka päämateriaalina ovatkin massiiviset hirret, myös yksityiskohtien on oltava kohdallaan. Listojen ei tarvitse olla kirveellä veistetyn näköisiä, hukkamateriaalista sahattuja, vaan nykyaikainen hirsirakennus ansaitsee siistit höylätyt listat. Sekin on hyvä etu, jos hirsirakennuksen saa toimittajalta täysin viimeisteltynä ilman että tarvitsee itse ryhtyä vastoin tahtoaan askartelemaan.

9.    Hirsirakennuksen hinta

Jos hirsirakennusten hinnoissa on suuria eroja, niihin on yleensä jokin syy. Usein halpa hinta kertoo siitä, että toimitussisältö on suppeampi verrattuna arvokkaampaan vaihtoehtoon. Kovin edullinen tuote on mitä todennäköisimmin myös laadullisesti heikompi. Halpa hinta ei yleensä takaa myöskään toimittajan yleistä palvelualttiutta ja mahdollisesti tarvittavaa asiantuntevaa konsultointia esimerkiksi jälkihoidon tai rakennusneuvontapalvelun kaltaisissa asioissa.

Hirsirakennuksen hankinnassa kannattaa siis ehdottomasti antaa painoarvoa laadukkaalle ja asiantuntevalle projektin hoitamiselle kokonaisuudessaan. Pelkästään hinnan perusteella ei kannata ostopäätöstä tehdä, vaan vertailla vaihtoehtoja kokonaisvaltaisesti.

10. Hirsirakennuksen toimittajan kokemus

Hirsirakentaminen on oma taiteenlajinsa, jossa kokemuksen myötä oppii tärkeitä taitoja. Kuten edellisistä yhdeksästä kohdasta käy ilmi, hankinnassa ja rakentamisessa on otettava huomioon hyvin monenlaisia faktoja. Pitkä kokemus hirsirakentajana antaa tarvittavaa näkökulmaa myös siihen, miten hirsirakennus käyttäytyy ajan myötä, joten ostaja voi olla turvallisin mielin.

Meillä Joro-Huviloilla kaikki edelliset kymmenen kohtaa on huomioitu, jotta asiakas saa parasta laatua. Tutustu valikoimaamme täältä ».

Jos haluat kysyä lisää hirsirakennuksista ja niiden suunnittelusta, meidät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla. Katso yhteystietomme täältä ».